Jens Bäckbom Om Idéer

Faktorer och förutsättningar för maximerat lärande

Corona och digitaliseringen har lett till ett enormt behov av att lära nytt. Nedan följer ett antal faktorer och förutsättningar för maximerat lärande:

Du är motiverad att lära dig

 • Du lär dig för att kunna göra något som du verkligen vill göra. Om man lär sig trigonometri i skolan så kan det vara helt hopplöst omotiverande då det kan vara svårt att se hur man ska tillämpa det i verkliga livet. Om man däremot vill lära sig programmera datorspel kommer man då och då stöta på situationer när man måste kunna trigonometri, vilket gör att man är otroligt mycket mer motiverad att lära sig.
 • Du är så mån om att lära dig att du inte räds att framstå som nybörjare. Prestige är dom bästa frågornas värsta fiende, och vi är alla barn i början. Men om man har jobbat i många år är man van vid att vara expert, vilket kan göra att det tar emot rejält att lära sig något nytt då det utmanar hela ens självbild i grunden.
 • Du har en tydlig bild av vart ditt lärande kommer att ta dig. Om du har ett mål med ditt lärande så är det mycket enklare att orka med när det tar emot. Det kan handla om ett nytt jobb, nya förmågor eller något så banalt som chansen att vinna ett pris.

Rätt social setting

 • Du har tillgång till personer som har lärt sig samma sak förut. Allra bäst är om dessa personer hade ungefär liknande förutsättningar som du (dvs de var inte extrema naturbegåvningar som förstod allt direkt) samt om de lärde sig det “lagom” nyligen.
 • Du har tillgång till ”peers” som du kan sporras av. Dels kan detta underlätta att hålla sig till schemat (framför allt om man har gemensamma uppgifter), dels är det bra att ha personer att bolla frågor med.
 • Du förväntas coacha andra. Att lära ut är ett överlägset sätt att lära sig.

Rätt kursupplägg

 • Du lär dig inte vid ett enstaka tillfälle (t ex en dagskurs) utan har möjligheter att repetera. Det är anmärkningsvärt hur många som går endagskurser utan någon form av möjlighet att fräscha upp innehållet när man väl behöver det, men förhoppningsvis kan detta ha börjat förändras iom möjligheten att spela in föreläsningar på Zoom.
 • Kursen varvar information och övningar, med fokus på det senare.

Bra studiematerial

 • Du har tillgång till precis det studiematerial du behöver, när du behöver det. Det är sökbart så att du snabbt hittar relevant information. Är du programmerare så kommer du ofta t.ex. att googla felmeddelanden och hitta lösningar på StackOverflow, vilket kan vara ett ypperligt sätt att lära sig nytt så länge man inte bara kopierar svaret man hittar utan att reflektera.
 • Materialet finns tillgängligt så att du kan välja att enbart repetera det viktigaste samt det du ev har glömt (sk deliberate practice). Här har jag hittills inte sett någon vettig teknisk lösning utöver att studera med hjälp av flashcard-appar med inbyggd spaced repetition, såsom t.ex. Anki.
 • Ditt studiematerial utgår från s k recall, dvs att du först får försöka själv innan du får svaret (dvs du läser inte bara i ett dokument utan har möjlighet att utmanas).

Rätt studieteknik

 • Du utgår från minnestekniker baserat på bilder och målande händelseförlopp istället för enbart text och siffror.
 • Du läser för att förstå snarare än att upprepa. Några tips här: Du bör kunna 1) sammanfatta det du läst på enklare språk, 2) ange de stora dragen, 3) göra liknelser med annat du lärt dig (t.ex. “det här händelseförloppet påminner om utvecklingen i Tyskland under 1700-talet… “) samt 4) förstå vilka förenklingar som gjorts samt i vilka sammanhang det du lärt dig inte är relevant (t.ex. “den här formeln fungerar inte om hastigheten X är väldigt hög” eller “vi har bortsett från friktion här”)

Observera att programmeraryrket innehåller många av faktorerna ovan, så en bra programmeringsutbildning bör kunna ligga väldigt nära ett optimalt lärande! Det tycker jag bådar gott i och med det stora behov av teknikkompetens som kommer att finnas under kommande år.

Fler förslag? Hör av dig! Jag nås på Twitter eller LinkedIn.


Vill du få mail när jag skrivit något nytt?

Lägg in din mailadress och få en uppdatering (max en gång per vecka) när jag skrivit något nytt!